Obsah -


Preklad-Tlmočenie.sk


 • Register prekladateľských firiem SR
 • Databáza overených prekladateľov a agentúr v celej SR
 • Nájdi prekladateľa, tlmočníka, súdneho prekladateľa


Vyhledávání
Mgr. Zuzana Hodulíková

, Trnava, Senica, Modra, Pezinok, Galanta, Sereď, Vrbové, Piešťany

Kontakty CenníkMoje služby

Všetko o mne


Mgr. Zuzana Hodulíková
Jednotlivec – prekladateľ/tlmočník

ŽIVOTOPIS

 Vzdelanie:

 

1991 - 1995                             

Gymnázium Jána Hollého,  Trnava

 1998 – 2002             

Univerzita J.A. Komenského, Bratislava

Fakulta anglistiky

Študijný odbor: anglický jazyk a literatúra

 

Doplnkové vzdelanie:

 

1996-1997

Cambridge University, Londýn

Kurz anglického jazyka

Certificate in Advanced English

2003

Štátna jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Špeciálna jazyková skúška – odbor prekladateľstvo

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške

2004

 

Štátna jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Špeciálna jazyková skúška – odbor tlmočníctvo

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške

2011

         

 

Univerzita J. A. Komenského Bratislava, Filozofická fakulta

Odborná skúška(úradného) prekladateľa v odbore slovenský - anglický jazyk

Osvedčenie o výsledku odbornej skúšky prekladateľa

2011

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Špecializovaný seminár odborného prekladu pre jazyk anglický:

Preklad listín z oblasti obchodného práva

 

Pracovné skúsenosti:

 

2002

 

Allianz poisťovňa, a.s., Lazaretská, Bratislava

Pracovná pozícia: asistentka člena predstavenstva

Náplň práce: štandardné administratívne práce, príležitostné preklady

2002 – 2011

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, Bratislava

Pracovná pozícia: prekladateľ – tlmočník

Náplň práce: Preklady a príležitostné tlmočenie pre potreby predstavenstva a dozornej rady banky a všetky jej odbory a oddelenia, predovšetkým:

 • bankovníctvo (retailové, firemné, privátne – produkty a služby), audit (správy z auditu), obstarávanie, logistika, kontroling a plánovanie, zápisy z rokovaní a zo zasadaní predstavenstva, zápisy zo zasadaní škodovej komisie, riadenie rizík, účtovníctvo, právo (zmluvy, ustanovenia zákonov, napr. ochrana osobných údajov, zákon o bankách), komunikácia a marketing (styk s verejnosťou, tlačové správy – vyhlásenia predstavenstva banky, predstavenie nových produktov a služieb...), preklady článkov pre interné potreby vedenia, interné postupy, smernice, pokyny, analýzy, prezentácie, ľudské zdroje (nábor, vzdelávanie, hodnotenie zamestnancov), dokumentácia BOZP, a pod.

2011

Práca na živnosť v oblasti úradných a neúradných prekladov v odbore slovenský - anglický jazyk

Úradné preklady (ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský – anglický jazyk, ev. č. prekladateľa 971116) pre štátne orgány Slovenskej republiky, právnické a fyzické osoby (diplomy, rodné listy, sobášne listy, výpisy z OR, certifikáty zhody a pod.)

Neúradné preklady pre právnické a fyzické osoby, v spolupráci s prekladateľskými agentúrami pre rôznych klientov:

 • (Slovenské elektrárne, a.s. - technické špecifikácie, zmluvy o dielo a dodatky k nim, obstarávanie, súťažné podklady, vnútropodnikové predpisy, smernice, metodické návody, ustanovenia zákonov, prezentácie, BOZP, VOP, požiadavky na investovanie a iné,
 • Soitron, a.s. – politika spoločnosti, politika informačnej bezpečnosti, prevencia a náprava, príručka kvality, príručka SMIB, riadenie dokumentácie, riadenie nezhody, audity, etický kódex, hodnotenie rizík, riadenie incidentov, organizačný poriadok, kontrola a skúšanie, bilancovanie zákaziek, bezpečnostný projekt, obchodné súťaže, registratúrny poriadok, sociálna politika a iné,
 • UniCredit Bank, a.s.,
 • Ferratum Slovakia, s.r.o.,
 • preklad časti knihy Moja cesta od Igora Turuka,
 • preklad časti webovej stránky J&T BANKA),
 • a mnoho ďalších

 

Cudzie jazyky:

 

ruský jazyk

 

Univerzita J.A. Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta

štátna jazyková skúška – pasívna znalosť

nemecký jazyk

 

Gymnázium Jána Hollého,  Trnava

maturitná skúška – pasívna znalosť

 

Počítačové znalosti:

 

Microsoft Word – používateľská úroveň

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet (e-mail, www)

 

Iné:

 

vodičský preukaz, sk. “B“

živnostenské oprávnenie

                                             

Vlastnosti a záujmy:

 

 • chuť neustále sa učiť a vzdelávať, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • literatúra, divadlo, cestovanie, šport

 


Registrácia prekladateľa/agentúry

Zaoberáte sa prekladmi? Zaregistrujte sa u nás úplne zadarmo a staňte sa členmi komunity!

+ Registrovať sa

Vstup pre registrovaných členov

PřihlášeníKontaktyObsah -